GRUPE U JUDO KLUBU RIJEKA

Natjecateljske grupe

Natjecateljske grupe sastoje se od 3 ekipe, dvije mlađe natjecateljske i 1. natjecateljsku ekipu. Treninzi su usmjereni ka razvoju naših članova u cilju ostvarivanja vrhunskih sportskih rezultata. Natjecateljske ekipe treniraju svakodnevno u jutarnjim satima i navečer, a treninzi se odvijaju na tatamiju, teretani i otvorenom.

Treneri natjecateljskih grupa su:
1. Slaviša Bradić 7. dan
2. Aleksandro Obrovac 3. dan

Judo vrtić (4-6 godina) – preporuka stručnjaka kao bazična sportska aktivnost

U navedenoj grupi rad sa djecom sastoji se od različitih metodičkih vježbi koje potiču na razvoj motorike i bazičnih kretnji. Treninzi sadrže različite oblike igara i vježbi individualno te sa partnerom i grupom čime se razvijaju samopouzdanje, prijateljstvo, uzajamno pomaganje i poštivanje. Treninzi su u potpunosti sadržani od vježbi koje su potpuno sigurne za djecu i kao takve izvrsne za razvoj bazičnih znanja i vještina koje su temelj i drugim sportovima.

Idealno za djecu koja:

  • Imaju potrebu za igrom i tjelesnu aktivnost,
  • Višestrani razvoj,
  • Učenje bazičnih vještina i tehnika za kasniji nastavak sa drugim sportovima,
  • Razvoj samokontrole, poštovanja, prijateljstva i uzajamnog pomaganja.

Treneri u grupi „Judo vrtić“:
1. Bore Štrbac 3. dan
2. Toma Jelušić 2. dan

Judo škola za djecu (7-13 godina)

Judo škola za djecu sadrži učenje osnovnih tehničkih elemenata juda sa ciljem razvoja svih fizičkih i intelektualnih potencijala djeteta. Treninzi se sastoje od različitih metoda kojima se savladava bogata judo tehnika (samo u osnovnoj nomenklaturi Kodokan judo tehnike ima 100 tehnika), a koje se kasnije ovisno o afinitetu djece usmjeravaju ka edukativnom, rekreacijskom ili natjecateljskom pravcu.

Idealno za djecu koja:

  • Imaju potrebu za igrom i tjelesnom aktivnošću,
  • Višestrani razvoj,
  • Učenje bazičnih vještina i tehnika za kasniji nastavak sa drugim sportovima,
  • Razvoj samokontrole, poštovanja, prijateljstva i uzajamnog pomaganja.

Treneri u grupi „Judo škola za djecu“:
1. Bore Štrbac 3. dan
2. Toma Jelušić 2. dan
3. Mario Isakov 1. dan

Judo škola za odrasle (14 i više godina)

Rad obuhvaća učenje osnovnih vještina juda na zdrav i edukativan način. Treninzi su koncipirani i prilagođeni svojim sadržajem i tehničkim elementima za svaku uzrasnu skupinu posebno. Rad je usmjeren na usvajanju osnovnih judo elemenata kroz pripremne vježbe za opće fizički razvoj. Usvojeni elementi nadograđuju se i usmjeravaju ka različitim primjenama juda od samoobrane, natjecanja, rekreacije, vježbanja kata itd.

Treneri u grupi „Judo škola za odrasle“:
1. Dražen Nalis 6. dan

Judo za djecu sa poteškoćama u razvoju

Navedena grupa je aktivno uključena u sve aktivnosti kluba od polaganja za pojaseve, prezentacija juda, te svih drugih klupskih aktivnosti. Razlog je prvenstveno u pozitivnim efektima koje se na djecu uključene u prilagođeni rad kroz judo. Poboljšanja se najviše očituju kroz motorički napredak prema informaciji dobivenim od roditelja i nastavnika, ali i u velikom osjećaju emotivnog zadovoljstva zbog aktivnosti koja djeci u ovoj grupi pruža zbog razvoja samopouzdanja.

Treneri u grupi „Judo za djecu sa poteškoćama u razvoju“:
1. Sandra Uršičić 3. dan
2. Josip Naglić, asistent