JUDO ZA DJECU SA POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Rad sa osobama sa poteškoćama u razvoju

Osnivanjem JKOI “Sveti Vid“, po prvi puta započet je rad sa osobama sa invaliditetom i poteškoćama u razvoju. U Centru za odgoj i obrazovanje za nastavnike i roditelje održana je prezentacija juda adaptiranog za rad sa djecom koja imaju poteškoće u razvoju. Nakon teoretskog predavanja održana je i praktična prezentacija sa djecom JK “Rijeka“, koja su demonstrirali judo tehnike i vježbe, te paralelno sa djecom sa poteškoćama u razvoju koja su te tehnike i vježbe primjenjivala na prilagođeni način. Sekcija je od tada neprekidno aktivna i djeluje u Centru za odgoj i obrazovanje i našem klubu. Sva djeca sa poteškoćama u razvoju uključena u vježbanje juda redovito prate i uključena su u sve redovite klupske aktivnosti od demonstracija na raznim manifestacijama do polaganja za pojaseve. Glavni trener za grupu je Sandra Uršičić koja je ujedno i diplomirala sa temom juda za djecu sa poteškoćama u razvoju, te Josip Naglić.


Sekcija je aktivno uključena u sve aktivnosti kluba od polaganja za pojaseve, prezentacija juda, te svih drugih klupskih aktivnosti. Navedene aktivnosti inicirale su i suradnju sa drugim klubovima i savezima te je tako potpisan sporazum sa JK “Sombor“, koji se temelji na razmjeni iskustava te nadogradnji suradnje.

Potpisivanje memoranduma o razumijevanju i suradnji sa JK“Sombor“ i sastanak roditelja sa Predsjednikom Leonardom Bressanom i Danicom Juričić Spasović

Plakat projekta JudoIn

2018. godine sekcija je postala dio Europskog projekta „Judo-IN“, koja prati i pomaže sve segmente rada sa djecom koja imaju poteškoće u razvoju.
Projektom se rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju proširio i na još nekoliko osnovnih škola jer se interes stalno povećava. Razlog je prvenstveno u pozitivnim efektima koje se na djecu uključene u prilagođeni rad kroz judo. Poboljšanja se najviše očituju kroz motorički napredak prema informaciji dobivenim od roditelja i nastavnika, ali i u velikom osjećaju emotivnog zadovoljstva zbog aktivnosti koja djeci u ovoj grupi pruža zbog razvoja samopouzdanja.