Novi judo majstori u klubu !

Rijeka, 07. svibnja 2023.

U sklopu ispita za majstorske pojaseve danas je JK “Rijeka” dobio 3 nova majstorska pojasa. Helena Stanišić, Goran Stanišić i Miroslav Predovan uspješno su položili za majstorski pojas 1. dan ispred komisije HJS-a.

Također je polaganju pristupio i naš trener Aleksandro Obrovac koji je uspješno položio 4. dan izvodeći Ju-no-katu.

Čestitamo !